Teksten

Vriend

Ik wil chaos veroorzaken om mijn vrienden te helpen uit de schalen te breken die hen opsluiten.
Ik wil de ketenen die hen binden kapotslaan en de goden door wie zij worden beperkt, omvergooien.

Als we willen groeien, moeten onbeduidend vermaak of zelfs verdriet ons niet beheersen.
Een vrij mens houdt zich niet aan de regels van het leven en doet ze ook geen geweld aan.

Het heerlijkste moment in het leven is getuige te zijn van de terugkeer van een vriend,
niet precies een terugkeer,
maar een oneindig volmaakt moment als hij oprijst uit de chaos
die wordt veroorzaakt door de vernietiging van zijn laatste toevlucht.

Daar staat hij, bevrijd uit de harde schillen van duizenden levens,
groots staande in het heldere licht dat door zijn brandende toevlucht wordt verspreid.

Op dat ogenblik zal hij alles verliezen, maar op hetzelfde moment bezit hij alles.
Vanaf dat moment zijn we er echt voor elkaar.

Thich Nhāt Hanh Dagboek 23 december 1962


Niet zoeken

Bevrijding en verlichting bestaan niet buiten jezelf.
We hoeven onze ogen alleen maar open te doen om in te zien
dat wijzelf het wezen van bevrijding en verlichting zijn.

Alle dharma's, al wat is, bezit in zichzelf de natuur van volkomen verlichting.
Zoek er niet naar buiten jezelf.

Als je het licht van je aandacht op jezelf laat schijnen, zul je onmiddellijk verlichting ervaren.
Niets in het heelal bestaat onafhankelijk van je eigen bewustzijn, zelfs nirvana of bevrijding niet.

Zoek er niet ergens anders naar.

Boeddha


Soetra over de Liefde

Wie vrede wil vinden oefent zich in oprecht en bescheiden te zijn. 
Hij of zij weet hoe liefdevol te spreken, in eenvoud en geluk te leven met een rustig gemoed,
zonder begerig te zijn en zonder zich te laten meeslepen door de emoties van de meeste mensen. 
Laat hij of zij niets doen dat de wijzen zouden afkeuren.

 

Geen zelf

De Boeddha zei je hebt geen zelf. 

Hij zei niet je bestaat niet. 

Het zelf bestaat uitsluitend uit niet-zelf-elementen volgens de Diamant Soetra. 

Mens is een concept dat we moeten overstijgen. 

Het gaat erom werkelijk met de dingen die we zien en voelen in contact te zijn en niet met onze denkbeelden.

Het idee dat de mens belangrijker is dan de andere soorten is niet juist. 

Zie hoe de aarde - een niet-mens-element - je moeder is. 

Het onderscheid tussen levende en niet-levende wezens is maar schijn. 

Een echte bodhisattva kan zien dat levende wezens van niet-levende elementen gemaakt zijn. Dit is omdat dat is. Dit is niet omdat dat niet is. Alles is voor zijn bestaan van al het andere afhankelijk. Ware leegte is vol van alles. 

De werkelijkheid overstijgt geboorte, dood, bestaan en vergaan. 

Als je je bewust bent van de vergankelijkheid van de dingen zal dat je positief, liefdevol en wijs maken.
Leve de Vergankelijkheid. Vergankelijkheid is een instrument dat ons kan helpen tot bevrijding te komen. 

 

Uit: 'In de geest van liefde'

 

Buigen naar de Boeddha

Wanneer we buigen naar de Boeddha,
stellen we ons misschien voor dat de Boeddha op het altaar zit,
maar daar zit hij niet; de Boeddha is in ons hart.
  

De Boeddha is het vermogen om volledig in het hier en nu aanwezig te zijn,
om ontwaakt te zijn, liefhebbend en aanvaardend. 

Thich Nhāt Hanh

 

De Bodhisattva gelofte


          Ik neem me voor vreugde te schenken aan één mens in de morgen 
en de pijn te helpen verzachten van één mens in de middag.

Ik neem me voor eenvoudig en verstandig te leven,
goed voor mijn lichaam te zorgen
en tevreden te zijn met weinig bezit.

 Ik neem me voor alle zorgen en onrust los te laten
zodat ik licht en vrij kan zijn.

 

Waar geluk 

Waar geluk is een leven met weinig verlangens, weinig bezittingen

en de tijd om te genieten van al de wonderen in en om ons heen. 

Boeddha

 

Feel good

be good

do good

Thuis

Ik ben aangekomen, ik ben thuis,

in het hier, en in het nu,

ik ben krachtig, ik ben vrij,

in de ultieme werkelijkheid.

 

Je bent hier en nu

Jij bent er voor het leven;

en als jij er voor het leven bent,

zal het leven er ook voor jou zijn.

Zo simpel is het.

Thich Nhāt Hanh

Mediteren

Ieder ogenblik leef je in volle aandacht.

Iedere seconde ben je je bewust van je bestaan.

Voortdurend laat je de zon van bewuste aandacht schijnen 

op alles wat opkomt.

Alles wat je doet doe je met bewuste aandacht.

Thich Nhāt Hanh