Jan

Wat is de zin van het bestaan vroeg Jan (1951) zich al op jonge leeftijd al af. Hij zag in dat we hier op aarde slechts een korte tijd in een bepaalde vorm zijn. Keer op keer was er toen al het beeld dat het leven net is als het licht op een dag. Het komt bij zonsopgang, het gaat bij zonsondergang.

Dagdromen was zijn voornaamste bezigheid tijdens zijn schooltijd die hij op scholen doorbracht die niet zijn keuze waren. Lezen, muziek en veel zeilen op een lege Westeinderplas gaven hem de ruimte om bij zichzelf te zijn.

In 1975 was het tijd voor een studiereis langs alle arabische landen rond de Middellandse zee die eindigde in Israel aan het Meer van Galilea. Daar woonde en werkte hij twee jaar in kibboets Ein Gev. 

Na een geslaagde carrière in het bedrijfsleven, diverse functies in de politiek en als discrete mediator bij zakelijke conflicten kon hij al op jonge leeftijd na een burn-out stoppen met werken om zich verder te verdiepen in de zin van het bestaan. Na retraites met leraren in India, ontmoette hij in 2011 Thich Nhat Hanh in Plum Village in Frankrijk. Deze ontmoeting was overweldigend voor hem. De eenvoud, het inzicht in waar het werkelijk om gaat werd hem steeds duidelijker. Hij zat en luisterde. De innerlijke drang om het werk van Thich Nhat Hanh nog meer bekendheid te geven leidde tot tientallen door hem georganiseerde zeilretraites op het IJsselmeer en in het Sanghahuis in Spanje. Honderden mensen heeft hij zo geïnspireerd op pad te gaan. 

In 2019 - de Waddenzee bij Terschelling inlopend - was er een moment van zelfrealisatie. Alles viel op zijn plek. Na de verantwoordelijkheid voor de door hem opgerichte sangha's in Baarn en Den Bosch overgedragen te hebben beseft hij dat nu de tijd is gekomen zijn kennis en inzicht te delen met hen die dat willen. Dat doet hij op een speelse, coachende manier.

Jan is lid van de kerngemeenschap van de Orde van Interzijn en werkt als vrijwilliger met (ex)gedetineerden.
Zijn namen in de traditie zijn True Ripening Gratitude en Courageous Abundance of the Heart.
Deze namen geeft hij in zijn werk zo veel mogelijk gestalte.