Ceremonie voor de Zieken

Deze ceremonie is bedoeld om iedereen die dit moment (ernstig) ziek is met onze liefdevolle aandacht steun te geven. Neem in je gedachten je eigen familieleden, vrienden of kennissen die ziek zijn mee in deze ceremonie.

 

1. (Korte uitleg over het ontstaan en het verloop van de ceremonie door de
    Ceremoniemeester)

 

2. De ceremonie openen

BEL BEL BEL

 

Zitmeditatie (8 min)

BEL BEL

 

Het offeren van wierook

In dankbaarheid offeren we deze wierook aan alle Boeddha’s en Bodhisattva’s in ruimte en tijd. Mag het geurend als de Aarde, de langzaam rijpende vrucht weerspiegelen van begrip en van ons streven om in aandacht te leven. Mogen wij en alle wezens metgezellen zijn van Boeddha’s en Bodhisattva’s. Mogen we ontwaken uit onachtzaamheid en ons ware thuis verwezenlijken.

 

3. Buigingen

Recitatie door de Belmeester (iedereen blijft zitten)

Buig iedere keer als de bel wordt uitgenodigd.

 

Wij buigen in dankbaarheid voor de Boeddha, de Dharma en de Sangha die licht brengen in de tien richtingen

BEL

 

Wij buigen in dankbaarheid voor Sakyamuni Boeddha, de Ontwaakte, die, levend te midden van lijden en verwarring, alle wezens de weg van bewustzijn onderwijst.

BEL

 

Wij buigen in dankbaarheid voor Manjushri, de bodhisattva van het Juiste Inzicht,

die onwetendheid doorsnijdt en zodoende ons hart en onze geest wakker maakt.

BEL

 

Wij buigen in dankbaarheid voor Samantabhadra, de bodhisattva van het Juiste Handelen, die vol aandacht en vreugde werkt aan het welzijn van alle wezens.

BEL

 

Wij buigen in dankbaarheid voor Avalokiteshvara, de bodhisattva van het Grote Mededogen, die zich verbindt met het lijden en op talloze manieren levende wezens helpt.

 

BEL

Wij buigen in dankbaarheid voor Maitreya, de Boeddha die nog geboren moet worden en die het zaad van ontwaken en liefdevolle vriendelijkheid in kinderen en alle levende wezens laat ontkiemen.

BEL

 

Wij buigen in dankbaarheid voor de lange rij van leraren die ons voorgegaan zijn

en die met mededogen en zonder vrees ons de weg laten zien.

BEL BEL

 

4. Soetra openen (allen reciteren)

BEL BEL BEL

De Dharma is diepzinnig en prachtig.

We hebben nu de gelegenheid haar te zien, haar te bestuderen en te beoefenen.

We beloven van ganser harte om haar in haar ware betekenis te verwezenlijken.

BEL

 

5. Aandacht voor onze leraar Thich Nhat Hanh en familieleden en vrienden

Vrienden, we kunnen ons nu Thich Nhat Hanh en familieleden en vrienden voor de geest halen en hen onze helende energie van liefde en mededogen sturen. Laten we een paar ogenblikken van onze ademen genieten, zodat onze geliefde leraar en familieleden, vrienden en kennissen de gelegenheid hebben zich bij ons te voegen. (Tien keer in- en uitademen in stilte)

 

6. Introductie door de Ceremoniemeester

Vandaag is de gemeenschap bij elkaar gekomen om met aandacht bij de Boeddha te zijn en spirituele steun en vrede te geven aan onze leraar Thich Nhat Hanh en aan onze zieke familieleden, vrienden en kennissen.

 

Vrienden, luister aandachtig. Als één mens in staat is om een diep gevoel van vrede en geluk te bewerkstelligen dan vaart de hele wereld daar wel bij.

Wij zijn vandaag bij elkaar gekomen om de lamp van vrede en geluk in ons hart aan te steken door zit- en loopmeditatie te beoefenen en door met aandacht bij de Boeddha te zijn.

Daardoor kunnen we in aanraking komen met de essentie van liefde, mededogen, vreugde, gelijkmoedigheid en onbevreesdheid. Dit zijn stimulerende krachten die angstige en gevaarlijke situaties kunnen transformeren en vrede en geluk kunnen terugbrengen als deze verloren zijn gegaan.

De vrede en vreugde van de wereld hangen af van onze eigen vrede en vreugde op dit moment.

 

Laten we nu met concentratie en aandachtig de naam van Avalokiteshvara zingen: ‘Namo Valokiteshvara’ (Meerdere keren totdat iedereen een kaarsje heeft aangestoken)

Allen zingen zachtjes ‘Namo Avalokiteshvara’, terwijl iedereen om de beurt opstaat en een kaars aansteekt  en die op de daarvoor bestemde tafel zet.

BEL BEL

 

7. De Bodhisattva van Mededogen eren

De nectar van mededogen is zichtbaar op de wilgentak

die de Bodhisattva in zijn hand houdt.

Slechts een enkele druppel is al genoeg

om aan de Tien Richtingen van de Kosmos het leven te schenken.

Mag al het onheil van deze wereld totaal verdwijnen

en mag deze plek van oefening geheel gezuiverd worden

door de Nectar van Mededogen van de Bodhisattva.

 

Eer aan de Bodhisattva die de Aarde verfrist.

BEL

 

Vanuit werkelijk begrijpen bloeit de bloem van grote welsprekendheid:

de Bodhisattva berijdt majestueus de golven van geboorte en dood,

vrij van ieder onheil.

Haar mededogen lost alle ziekten op,

zelfs die ziekten die ongeneeslijk schijnen.

Haar licht veegt alle obstakels en gevaren weg.

Eenmaal in beweging gebracht, openbaart de wilgentak in haar hand

ontelbare Boeddha werelden.

Als haar Lotusbloem bloeit, ontstaan overal oefencentra.

We buigen naar haar.

We zien haar ware aanwezigheid in het hier en nu.

We bieden haar de wierook van ons hart aan.

Mag de Bodhisattva van het Juiste Luisteren

ons aanraken met haar Grote Compassie.

BEL BEL

 

8. Mag de dag goed zijn

Mag de dag, evenals de nacht, goed zijn.

Mag ook het middaguur geluk brengen.

Mogen iedere seconde en iedere minuut van de dag en de nacht goed zijn.

Mogen, door de zegeningen van het Drievoudig Juweel,

alle dingen veilig en beschermd zijn.

Mogen alle wezens, ieder op zijn eigen manier, leven in een Zuiver Land.

Mogen de Drie Domeinen op lotustronen geboren worden.

Mogen ontelbare dolende zielen de drie deugdzame velden van het Bodhisattva Pad verwezenlijken.

Mogen alle levende wezens, zonder moeite, de Bodhisattva Stadia volbrengen.

BEL

 

9. De Drie Toevluchten (allen, die dit willen, reciteren)

Ik neem toevlucht tot de Boeddha,

degene die me de weg wijst in dit leven.

Ik neem toevlucht tot de Dharma,

de weg van liefde en begrip.

Ik neem toevlucht in de Sangha,

de gemeenschap die leeft in harmonie en aandacht.

BEL BEL

 

10. De soetra sluiten (allen reciteren)

Het reciteren van de soetra’s

en het gaan van de weg van bewustzijn

leidt tot oneindige weldadigheid.

We beloven de vrucht hiervan met alle wezens te delen.

We beloven dat we onze ouders, leraren, vrienden en de talloze andere wezens

die ons op de weg leiden en steunen, zullen eren.

BEL BEL BEL

 

11. Woorden van dankbaarheid

Dank betuigen aan Thich Nhat Hanh, Thây en iedereen die deel heeft genomen aan de ceremonie.

 

12. Zingen van een lied (allen)

No coming, no going, no after, no before

I hold you close to me, I release you to be so free

Because I am in you, and you are in me

Because I am in you, and you are in me

 

Geen komen en ook geen gaan. Geen voor en geen na

Ik houd je dicht bij mij en laat je volledig vrij

Want jij bent toch in mij en ik ben in jou

Want jij bent toch in mij en ik ben in jou

 

13. Einde Ceremonie

Kleine bel

 

1e bel: voeten masseren,

2e bel: opstaan

3e bel: naar elkaar buigen

4e bel: buigen naar de Boeddha of de ultieme dimensie.